پژوهشگران گرامی می توانند مقالات خود را  به زبان فارسی یا انگلیسی تهیه و ارسال نمایند. 

برای دانلود فایل حاوی الگوی نگارش مقالات روی آیکن های Word و Pdf کلیک نمایید.

الگوی نگارش مقالات به زبان فارسی              الگوی نگارش مقالات به زبان فارسی     

الگوی نگارش مقالات به زبان انگلیسی            الگوی نگارش مقالات به زبان انگلیسی