1. انعکاس اولین همایش ملی دانشگاه سبز در رسانه ها
انعکاس اولین همایش ملی دانشگاه سبز در رسانه ها
2. برنامه زمانبندی همایش
اعلام برنامه زمانبندی همایش
3. تمدید مهلت ارسال مقالات
مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 8 بهمن 95 تمدید شد
4. نحوه ثبت نام مدعوین همایش
نحوه ثبت نام مدعوین محترم همایش (معاونین اداری و مالی و مدیران طرح های عمرانی دانشگاه ها و مؤسسات)
5. نمایه شدن مقالات کنفرانس در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
نمایه شدن مقالات پذیرفته شده در ISC
6. اعلام شرایط برپایی غرفه در محل همایش
شرایط غرفه ها
7. دعوت از کلیه اساتید، دانشجویان، صنعتگران و صاحبنظران برای شرکت در همایش
فراخوان دریافت مقالات