دعوت از کلیه اساتید، دانشجویان، صنعتگران و صاحبنظران برای شرکت در همایش
1395-08-09
دعوت از کلیه اساتید، دانشجویان، صنعتگران و صاحبنظران برای شرکت در همایش

در راستای برگزاری هر چه با شکوه تر و پربارتر اولین همایش ملی دانشگاه سبز، که با حضور جمع کثیری از رؤسا و مسئولین دانشگاه های سراسر کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ 4 و 5 اسفندماه 95 در محل دانشگاه خلیج فارس برگزار خواهد شد، از کلیه صاحبنظران، اساتید و دانشجویان علاقمند به مباحث مرتبط با محورهای همایش برای ارائه دستاوردهای علمی و پژوهشی دعوت به عمل می آید.