اعلام شرایط برپایی غرفه در محل همایش
1395-09-09
اعلام شرایط برپایی غرفه در محل همایش

شرکت ها و صنایع فعال در زمینه محورهای برگزاری همایش می توانند پس از مطالعه شرایط و هزینه های غرفه های نمایشگاهی از بخش تماس با ما درخواست خود را ارسال نمایند.