نحوه ثبت نام مدعوین همایش
1395-10-26
نحوه ثبت نام مدعوین همایش

دانشگاه ها و مؤسسات دعوت شده به همایش، پس از ارسال اسامی نمایندگان خود در سربرگ دانشگاه/مؤسسه به دبیرخانه همایش، نسبت به ثبت مشخصات این عزیزان از طریق این لینک اقدام فرمایند. شایان ذکر است که اسکان مدعوین همایش به همراه ایاب و ذهاب از فرودگاه تا محل اقامت بر عهده دانشگاه خلیج فارس می باشد.