تمدید مهلت ارسال مقالات
1395-10-26
تمدید مهلت ارسال مقالات

با توجه به درخواست های دریافت شده در روزهای اخیر در خصوص تمدید مهلت ارسال مقالات کامل، کمیته برگزاری همایش تصمیم گرفت که مهلت ارسال مقالات کامل را تا تاریخ 8 بهمن 95 تمدید نماید. با توجه به زمان باقیمانده تا پایان مهلت ارسال مقالات کامل، توصیه می‌گردد در اسرع وقت نسبت به تهیه مقالات در قالب فرمت ارائه شده در سایت همایش اقدام نموده و ارسال مقاله را به روزهای پایانی موکول نفرمایید.