نظر به حضور رؤسا و مسئولین دانشگاه‌های سراسر ایران و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اولین همایش ملی دانشگاه سبز و به منظور فراهم نمودن بستری مناسب جهت ارتباط و تبادل تجربیات بین دانشگاه و صنعت و نیز اطلاع‌رسانی پیرامون دستاوردهای علمی و تحقیقاتی صنایع و شرکت‌های بزرگ در حوزه محورهای همایش، نمایشگاه ارائه محصولات و دستاوردها در حاشیه همایش برگزار خواهد شد. هزینه‌ها و خدمات این نمایشگاه به شرح زیر می‌باشد.

 

الف: هزینه‌ها

 1. هزینه واگذاری غرفه به میزان هر متر مربع 1/500/000 ریال (قیمت پایه) می‌باشد. غرفه‌ها در ابعاد 9، 12، 24 و 36 متر قابل واگذاری هستند.
 2. مهلت درخواست غرفه و پرداخت هزینه‌ها تا تاریخ 10 بهمن‌ماه می‌باشد. از تاریخ مذکور تا تاریخ 20 بهمن‌ماه، هزینه‌ها شامل افزایش 25 درصدی نسبت به قیمت پایه خواهند بود.
 3. چنانچه شرکت‌کنندگان تمایل داشته باشند که رأساً اقدام به غرفه‌سازی کنند، لازم است طرح ساخت غرفه را حداکثر تا تاریخ 10 بهمن به ستاد برگزاری ارایه کنند که در اینصورت اجاره هر متر مربع 1/200/000 ریال می‌باشد.
 4. در صورت انصراف از حضور در نمایشگاه، تا 10 روز قبل از برگزاری، پس از اعلام کتبی شرکت‌کننده و تأیید برگزارکننده 50% از وجه پرداختی کسر و مابقی آن به متقاضی مسترد خواهد شد. در صورت انصراف متقاضی کمتر از 10 روز قبل از برگزاری نمایشگاه هیچ وجهی به شرکت‌کننده مسترد نمی‌شود.


ب: خدمات

خدمات ارائه شده از سوی همایش در ازای پرداخت هزینه اجاره غرفه به شرح زیر است:

 1. فضای فیزیکی غرفه
 2. دو عدد صندلی
 3. یک عدد میز
 4. یک عدد پریز برق
 5. اسکان یک نفر در مهمانسرای اقامتی از تاریخ 3 تا 5 اسفند به مدت 2 شب
 6. ثبت‌نام یک نفر در همایش و تأمین نهار همایش


ج: سایر شرایط

 1. بعد از تاریخ 20 بهمن‌ماه 95 امکان اجاره غرفه وجود ندارد.
 2. تقدم انتخاب مکان غرفه بر اساس اولویت ثبت نام خواهد بود.
 3. استقرار غرفه‌ها از ساعت 8 صبح روز 3 اسفندماه 95 وجود خواهد داشت و غرفه‌ها تا ساعت 18 روز 5 اسفندماه 95 باید تخلیه و تحویل گردد.


د: نحوه درخواست

متقاضیان محترم می‌توانند از طریق تماس با دبیرخانه همایش نسبت به عقد قرارداد اجاره غرفه اقدام نمایند.