برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
تا تاریخ 1395-11-25
1,500,000 ریال
پس از تاریخ 1395-11-25
2,000,000 ریال
پس از ارسال اسکن کارت دانشجویی خود، منتظر بررسی و تأیید توسط مدیر سایت باشید. این فرآیند حداکثر 24 ساعت زمان خواهد برد. پس از تأیید، امکان ثبت نام برای شرکت در کنفرانس برای شما فراهم خواهد شد.
2
تا تاریخ 1395-11-25
2,500,000 ریال
پس از تاریخ 1395-11-25
3,000,000 ریال
3
تا تاریخ 1395-11-25
2,500,000 ریال
پس از تاریخ 1395-11-25
3,000,000 ریال
4
تا تاریخ 1395-11-25
1,500,000 ریال
پس از تاریخ 1395-11-25
2,000,000 ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.